Lisäys hirvieläinten metsästyssääntöön.

Peurajaosto:
JÄSENYYS

Eräveikkojen jäsen voi anoa pelkästään
peurajaoston jäsenyyttä samalla tavoin kuin hirvijaostoon.

Jos henkilöllä ei ole aikaisempaa kokemusta
hirvieläinten ajometsästyksestä,hänen tulee olla aseeton ajomies ensimmäisenä
vuonna.Hän saa kylläkin ampua peuraa kyttäyskopista
lyhyeltä matkalta jo ensimmäisenä vuonna ,jaoston määräyksiä noudattaen.

Tällä tavoin hän voi saada lihajako-osuuden jo
ensimmäisenä vuonna maksettuaan liittymis- ja vuosimaksut,ja lupauduttuaan
peurojen ruokintaohjelman noudattamiseen.


RUOKINTAOHJELMA

Paikka:

Ruokintapaikat pitää sijoittaa
tarkoituksenmukaisesti ympäri Eräveikkojen aluetta. Paikkaan tarvitaan
maanomistajan lupa.Jaoston pitää kokouksissaan tarkastella ruokintojen sijaintia.

Ruokintapaikkojen etäisyys toisistaan voisi olla muutama kilometri ,jolloin jäisi

reiluummin tilaa ajometsästykselle.


Ruokinta kannattaa perustaa ja hoitaa ryhmänä,jolloin työmäärä tasaantuu eikä

vierekkäisiä paikkoja tule perustettua.

Hoito:

Seura maksaa osan ruokinnasta.Vuosittain
sovitaan aika,jolloin kauraa saa noutaa ilmoitetusta paikasta.Myös porkkanaa
pyritään saamaan lahtivajalle.Hirviä ei pitäisi ruokkia.

Jokaisen jaoston jäsenen tulee osallistua
tasapuolisesti riistan ruokintaan.Mikäli jäsen ei jostain syystä voi
ruokintapaikalla käydä tätä tekemässä,hänen on maksettava jaoston tilille summa
joka vastaa ruokintatyötä.Tämä siksi että mahdolliset peuran myyntitulot
menevät jaoston kassaan ja hyödyntävät jokaista tasapuolisesti.Suoritettava
maksu vahvistetaan vuosittain.


Metsästys.

Metsästys ruokintapaikalla kuuluu
ensisijaisesti sen ruokintaryhmälle.Mikäli kanta on runsas,voidaan kaataa
sopimuksen mukaan toisenkin ryhmän peuroja.Myytäväksi tarkoitetut luvat pitäisi
aina käyttää ensimmäiseksi ja kaataa ne sieltä missä kanta on runsain.

Ajometsästys tulee suunnitella siten, että
ruokintapaikoilla on vähintään 250m suojavyöhyke.Koiraa ei tätä lähempänä
lasketa irti.Ruokintapaikan hoitajien luvalla voidaan tehdä poikkeus.

Myynti:

Mikäli jaoston talouden parantamiseksi peuroja
myydään runsaasti,jokaisen pitää kykyjensä mukaisesti osallistua metsästykseen
ja lahtivajatyöhön.Myytävät pyritään metsästämään ennen omaa osuutta.Jaosto
ohjeistaa vuosittain menettelytavat.

Soveltuvin osin näitä ohjeita voidaan käyttää
myös Metsäkauriin hoitoon ja metsästykseen pienriistapuolen jäsenten osalta.