Historia

Metsästysseura Eräveikkojen perustamisajankohdaksi katsotaan 6. kesäkuuta 1933. Sillon pidettiin perustava kokous, jossa kokoon-kutsujana oli Hiski Hokkanen, silloinen asemapäällikkö.

Metsästyksestä kiinnostuneet pitäjän miehet olivat kutsuttuina. Ensimmäiseksi toimivaksi johdoksi valittiin: Puheenjohtaja : Hiski Hokkanen Kirjuri:Hanno Ilus Muut: Vuorisalmi, Virtanen, Amberla, Reinilä, Lapila ja Manner.

 
Perustetun seuran nimi oli Vehmaan riistanhoito yhdistys. Jäseniksi liittyi heti 12 henkilöä ja seuraavana päivänä 4 lisää. Seuran toiminta keskittyi alkuun pienriistan metsästykseen. Metsästyspinta-alaa oli muutaman vuoden jälkeen noin 6000 hehtaaria (nykyisin noin 11000 hehtaaria).

 Vuonna -35 nimi vaihtui Vehmaan Urheilumetsästäjiksi. Vuonna -45 Lokalahden Metsästäjät liittyivät Vehmaan Urheilumetsästäjiin. Metsästys-pinta-ala nousi tätä kautta jonkin verran ja myös Lokalahden miehiä nousi johtokunnan jäseniksi. Johtokunta: Lokalahdelta: Lehtonen, Laine, Muntila ja Tigesterdt. Vehmaalta :  Manner, Aaltonen, Lapila, Niiles ja Lehtovirta

Vehmaan urheilumetsästäjät-yhdistyksen vuosikokouksessa 15.4.1945 oli seuran nimeksi muutettu Eräveikot.

Vuonna -48 liittyivät jäseniksi myös Vehmaan Rautilan seudun metsästäjät.Sieltä johtokuntaan tuli Soinila ja Meri.

Seuran rekisteröitymisestä ei ollut tehty anomusta, joten asiasta päätettiin uudelleen 13.4.1950. Seuran säännöiksi hyväksyttiin Suomen Yleisen Metsästäjäliiton mallisäännöt. Nimeksi hyväksyttiin Metsästysseura Eräveikot ja samalla tehtiin päätös liittymisestä Metsästäjäliittoon.

Seura hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 29.1.1953


Hieman alkuaikojen saalismääristä:Esim. vuonna 1935:

Jänis 151, Teeri 17, Metso 3, Peltopyy 33, Sorsa 11 ja Kettu 1
Syksyllä- 36 kaadettiin seuran ensimmäiset hirvet: kaksi uroshirveä kaatajina oli Olavi Amberla ja Aksel Suominen.


Lähde: Metsästyssera Eräveikot 1933 - 2003 historiikki ( Antti Malmberg)